Davet Mektubu

Değerli Meslektaşlarım;

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından sanal ortamda düzenlenecek olan “2.Çocuk Medeniyeti Sempozyumu” na sizleri davet etmekten mutluluk duymaktayım.

Geçen yıl ilkini gerçekleştiğimiz Sempozyumu bu yıl da devam eden pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak yapmaktayız. Gösterilen büyük ilgi ve teveccühü göz önüne alarak bu yıl da büyük bir heyecan ve emekle pediatrinin güncel konularına değinen yine oldukça kapsamlı bir program hazırladık.

Sempozyumumuzun ilk günü kurslar ile başlayacak ve yoğun bir şekilde 2 gün boyunca devam edecektir. Ayrıca sözel bildiriler için de gerekli düzenlemeleri yaptık. Çevrim İçi Sempozyumumuzun bu yıl daha da faydalı olacağını umut ediyor, yüz yüze görüşeceğimiz günlerin özlemi ile hepinizi beklediğimizi söylemek istiyorum.

Saygı ve sevgilerimle.

Prof. Dr. Fahri Ovalı
2. Çocuk Medeniyeti Sempozyumu Başkanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

Kurullar

DÜZENLEME KURULU

Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Fahri Ovalı

Bilimsel Kurul

Prof. Dr. Sertaç Arslanoğlu
Prof. Dr. Saniye Girit
Prof. Dr. Cengiz Candan
Prof. Dr. Mustafa Arga
Doç. Dr. Aylin Canbolat Ayhan
Doç. Dr. Özlem Cavkaytar
Doç. Dr. Nilüfer Göknar
Doç. Dr. Hamdi Cihan Emeksiz
Doç. Dr. Fırat Erdoğan
Doç. Dr. Öykü Tosun
Doç. Dr. Elif Yüksel Karatoprak
Doç. Dr. Sebahat Çam
Doç. Dr. Esen Besli
Dr. Öğrt. Üyesi Nuran Üstün
Dr. Öğrt. Üyesi Ülkem K. Barlas

Bildiri

Sempozyumumuza poster veya sözlü bildiler kabul edilecektir. Bildirilerin sempozyum web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri Gönderim Son Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi

Programda yer aldığı halde sempozyumda sunulmayan bildiriler Sempozyum Kitapçığında yayınlanmayacaktır. Sözlü bildiriler ilk başvurudaki özet hali ile basılabileceği gibi gönderimi yapan başlıca yazarın isteği doğrultusunda doçentlik başvuru kriterlerine uygun tam metin olarak basılacaktır. Sözlü bildiri kabulünün onaylanmasından sonraki 1 hafta içinde başvuru yazarının tam metin bildiriyi aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir, aksi takdirde bildiriler Sempozyum kitapçığında gönderimdeki özet haliyle basılacaktır.

Bildiri hazırlanırken yazarların dikkat etmesi gereken kurallar

Bildirilerin değerlendirilmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin toplantı kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir. Bildiri özetlerinin sempozyum web sitesine online gönderilmesi tek geçerli bildiri özeti gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-posta, posta, kargo vb. yollarla gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. Online bildiri özeti gönderme sistemi “digiAbstract”a web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

Bildiri Gönderim Kuralları
 • Bildiri özetleri web sitesi üzerinden “digiAbstract” bildiri sistemi ile toplanacaktır. Bu nedenle font büyüklük ve tipi sistem tarafından ayarlanacaktır.
 • Özet sahiplerine “Özet Formu Alındı” maili otomatik olarak gönderilecektir.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözlü veya poster bildiri) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
 • Yazar isimlerinin sadece ilk harfi büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazar isimleri yazılırken akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların adları ve bulunduğu şehir mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Özette, çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntılarıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır. Özet araştırma bildirileri için; Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, olgu sunumları için; Amaç, Olgu ve Sonuç başlıkları altında belirlenen sıraya uygun olarak düzenlenmelidir. Bu başlıklar satırbaşlarına büyük harf ile yazılmalıdır.
 • Tek isimle başvurulan bildiriler sözlü sunum için kabul edilmeyecektir.
 • Tüm bildiriler Türkçe olarak kabul edilecek ve sunulacaktır.
 • “digiAbstract” üzerinden gönderilen özetlerde düzeltme yapılmayacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
Tam Metin Bildiri Kuralları
 • Bildiri tam metni Microsoft Word formatında ve en az 2 en fazla 5 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır. Tam metin bildiri en az 500, en fazla 1500 kelimeden (referanslar dahil) oluşmalıdır.
 • Bildiri metni 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 1.5 satır aralığında yazılmalıdır.
 • Bildirinin en az 100 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe özeti olmalıdır.
 • Bildiri Başlığı: 14 punto ile ilk harfleri büyük ve koyu olarak ortada yer almalıdır.
 • Yazar/yazarların adları ve bağlı olduğu kurumlar 12 punto ile ortaya hizalanarak yazılmalıdır.
 • Bildiri başlıklarının sırası Özet, Anahtar Kelimeler, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Kaynaklar şeklinde olmalıdır. Başlıkların tüm harfleri büyük ve koyu olmalıdır.
 • Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları: 12 punto ve koyu olmalıdır ve metin içinde sunulmalıdır.
 • Bildiri metninin bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
 • Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır.
 • Kaynaklar yazıda görünme sırasına göre parantez içinde numaralandırmalıdır. Dört ve daha az sayıda yazarı sayısı olan kaynaklarda yazarların tamamı yazılır; beş ve üzerinde yazar sayısı olan kaynaklarda sadece ilk dört yazarın adı yazıldıktan sonra İngilizce kaynaklarda “et al.”, Türkçe kaynaklarda “ve ark.” ifadesi kullanılmalıdır. Dergi isimleri için Index Medicus kısaltmaları kullanılmalıdır. Kaynakların doğruluğundan başlıca yazar sorumludur.
 • Kaynak örneği:
 • Marshall RD, Stein DJ, Liebowitz MR, Yehuda R. Et al. A pharmacotherapyalgorithm in thetreatment of PTSD. PsychiatricAnnuals 1996;26:217–26.
Dikkat edilecek hususlar
 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kayıt” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi'nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin sempozyuma kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Kabul edilen bildirilerin sempozyum sırasında sunulabilmesi için, yazarlardan en az birinin sempozyuma kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Sözlü bildirilerde ise sunucu yazarın sempozyuma kaydının yapılmış olması gerekmektedir.

Kayıt işleminin tamamlanması için sempozyumun organizatör firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen katılımcıların 1 Nisan 2022 Cuma gününe kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir.

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi
Kabul / Red Mektuplarının Gönderimi: 28 Mart 2022 Pazartesi
Bildirisi Kabul Edilen Kişiler için Son Kayıt Tarihi: 1 Nisan 2022 Cuma

NOT: Gerekli tüm açıklamalar sistemde mevcuttur. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Poster Sunum Dosyalarını Hazırlarken Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

Posterler Çevrim İçi Sempozyum Sisteminde e-poster alanında sergilenecektir. Poster sunumlarının tüm katılımcılar tarafından en iyi şekilde izlenmesi ve takip edilmesi için, posterinizi aşağıdaki formatlarda tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

 • Normalde fiziki kongreler için hazırladığınız görsel poster çalışmasını (50 cm yatay x 70 cm düşey) tek parça olacak şekilde ve maksimum 8 MB boyutunda PDF formatında görsel,
 • Posterinizin sunumunun yer aldığı, 5 dakikayı geçmeyecek şekilde maksimum 20 MB boyutunda MP4 ses dosyası (MP4 olarak gönderilmeyen ses dosyaları kabul edilmeyecektir),
 • Bu ebatların üzerinde gönderilen dosyalar çevrim içi seminer sistemine yüklenememektedir.
 • Kabul Edilen Posterlerin Sunum Dosyaları e-mail ile samiye@netkongre.com adresine gönderilecek olup; Son Tarih 3 Nisan 2022’dir.
 • Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Çevrim içi Seminer Sisteminde bildirinizi [P-00] şeklindeki poster numaraları ile bulabilirsiniz.
Sözel Bildiri Sunacak Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

Sözlü bildiri oturumları canlı yayınlanmayacak olup, tartışma kısmı tüm sunum kayıtları yayınlandıktan sonra canlı olarak gerçekleşecektir. Sunumunuzu kamera görüntünüzü de kapsayacak şekilde kaydederek 3 Nisan 2022 tarihine kadar samiye@netkongre.com adresine iletmenizi rica ederiz.

Sunumunuzu 4 dakikayı ve 30 MB'ı geçmeyecek şekilde belirtilen tarihe kadar göndermenizi önemle rica ederiz. (4 dakikayı geçen sunumlar kabul edilmeyecektir.) Sunumlar 4 dk sunum, 1 dk tartışma olarak planlanmıştır.

Dosya boyutunun yüksek olması durumunda sunum kaydınızı "wetransfer" ile de gönderebilirsiniz.

Not: Sunum kaydı olmayan bildiriler Kongre Bildiri Kitabı'nda yer almayacaktır.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Arkadyas Bilişim Hiz. San. ve Tic. A.Ş.
E-posta : info@arkadyas.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Kayıt

KAYIT TİPİ KAYIT ÜCRETİ
Uzman Hekim Kayıt 1.500 ₺
Firma Temsilcisi 2.000 ₺

Kayıt ücretlerine %18 KDV ilave edilecektir.

Çevrim İçi Sempozyum Kayıt Ücretine Dahil Olan Hizmetler
 • Bilimsel programa katılım.
 • Uydu sempozyumlarına katılım.
 • Firmaların stantlarını online ziyaret etme ve dijital stant alanlarında görüntülenen içerikleri keşfederek, sektör temsilcileri ile yüz yüze iletişim kurma imkanı.
 • Katılımcı bilimsel programa en az %70 oranında katılım göstermesi durumunda Katılım Belgesini almaya hak kazanacaktır.
 • Geri bildirimde bulunma. Sempozyumdaki oturumları değerlendirmek ve programın genel kalitesini iyileştirmemize yardımcı olmak için kısa oturum anketlerine katılım.
 • Özel görüşme odalarına davet sonrası giriş hakkı.
 • Dokümantasyon odasına giriş hakkı.
 • TTB kredi puanı kazanımı.
 • Sözlü ve poster bildirilerine erişim imkanı.
Kurs Kayıt Ücretleri
KURSLAR KAYIT ÜCRETİ
Yenidoğanda Kranial Ultrasonografik Değerlendirme Kursu 500 ₺
Büyümenin Değerlendirilmesi ve Beslenme Kursu 500 ₺

Kayıt ücretlerine %18 KDV ilave edilecektir.

Hesap Numaraları
DMC IPEK YOLU TURIZM HIZMETLERI VE YATIRIMLARI LTD STI.
Banka : Garanti Bankası
Hesap : 6292249
IBAN : TR 08 0006 2000 3570 0006 2922 49
Şube : Mecidiyeköy Meydan - Şube Kodu: 357
Firmalara Önemli Not
 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına sempozyum kodu olan 22003 ibaresinin yazılması ödemelerinizin takibi açısından gerekmektedir.
 • Ödeme dekontu ile firma fatura bilgilerinizi (sempozyum bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen e-posta adresine gönderilmesi ve teyid alınması gerekmektedir.

Toplantı sonrasına bırakılan KDV hariç bakiyelere %1O gecikme bedeli uygulanacaktır.

Katılımcılara Önemli Not
 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına sempozyum kodu olan 22003 ibaresinin yazılması ödemelerinizin takibi açısından gerekmektedir.
 • Ödeme dekontu ile firma fatura bilgilerinizi (sempozyum bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen e-posta adresine gönderilmesi ve teyid alınması gerekmektedir.

E-Posta: info@medeniyetpediatri.com

İptal Koşulları
 • 19 Mart 2022 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin tamamı iade edilecektir.
 • 19 Mart 2022 ve sonrası yapılan iptallerde iade yapılmayacaktır.
 • Kayıt talepleri için 2 Nisan 2022 tarihine kadar isim değişikliği yapılabilir.
 • İptal talepleri yazılı olarak bildirilmelidir.
 • Tüm iade islemleri yapılacak olan hesap kapama mutabakatına istinaden sempozyum bitiminde yapılacaktır.
 • Sempozyumun Covid-19 sebebiyle farklı bir yıla ertelenmesi durumunda firmanın yaptığı ödeme ve verilen haklar geçerliligini aynen koruyacaktır. Firmanın katılımını iptal etmesi durumunda o günün iptal şartları uygulanacaktır.

Genel Bilgiler

Sempozyum Yeri Ve Tarihi

2. Çocuk Medeniyeti Çevrim İçi Sempozyumu 08 - 10 Nisan 2022 tarihleri arasında SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu COVID-19 pandemisinin etkileri devam etmesi nedeniyle bu yıl da yine ÇEVRİM İÇİ olarak düzenlenecektir.

Danışma Deski

Sempozyum ve sistem ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabileceğiniz danışma deskimize sistem üzerinden ulaşılabilecektir.

Bildiri Özetleri

Bildiri özetleri yalnızca online bildiri sistemi üzerinden online olarak kabul edilecektir. E-posta gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Katılım Belgesi

Sempozyuma kayıt yaptıran tüm katılımcılar katılım sertifikasını, Sempozyum bilimsel programına %70 oranında katılım sağlamaları halinde dijital olarak alabileceklerdir.

Kredilendirme

Sempozyum, Türk Tabipler Birliği Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Sergi Alanı

Sempozyum boyunca katılımcı firmalar fiziki olarak gerçekleştirilen sempozyumlardaki gibi kendilerine ayrılacak olan alanda firma ve ürünleri ile ilgili broşür ve duyuruları dijital olarak sergileyebilecektir. Endüstri ile yüz yüze görüşmeler yapabileceğiniz ürünleri hakkında bilgiler alabileceğiniz görüşme odalarımız sergi alanı içerisinde mevcut olacaktır. Sergi alanı dijital sempozyum boyunca katılımcıların ziyaretine açık olacaktır.

Bilimsel Program

Bilimsel Program

Salon A
Yenidoğanda Kranial Ultrasonografik Değerlendirme Kursu
Kurs Yöneticisi:
Prof. Dr. Fahri Ovalı
Salon B
Büyümenin Değerlendirilmesi ve Beslenme Kursu
Kurs Yöneticileri:
Prof. Dr. Ayşe Selimoğlu,
Prof. Dr. Sertaç Arslanoğlu
10.00 - 10.45 Ultrasonografik Beyin Anatomisi
Prof. Dr. Fahri Ovalı
10.00 - 10.15 Kurs Açılış Konuşması
10.45 - 11.30 Perinatal Asfiksi ve Periventriküler Lökomalazi
Prof. Dr. Fahri Ovalı
10.15 - 11.00 Bebeklik Döneminde Büyümenin Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Sebahat Çam
11.30 - 12.15 Germinal Matriks/İntraventriküler Kanamalar
Prof. Dr. Fahri Ovalı
11.00 - 11.15 Ara
12.15 - 13.00 Ara 11.15 - 12.00 Bebek Beslenmesinde Anne Sütünün Önemi
Prof. Dr. Sertaç Arslanoğlu
13.00 - 13.45 Posthemorajik Hidrosefali
Prof. Dr. Fahri Ovalı
12.00 - 12.15 Ara
13.45 - 14.30 Enfeksiyonlar ve Fokal Lezyonlar
Prof. Dr. Fahri Ovalı
12.15 - 13.00 Bebek Beslenmesinde Tamamlayıcı Beslenme
Prof. Dr. Ayşe Selimoğlu
14.30 - 15.15 Video Gösterimi
Prof. Dr. Fahri Ovalı
13.00 - 13.15 Ara
15.15 - 15.30 Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış
Prof. Dr. Fahri Ovalı
13.15 - 14.00 Büyüme Geriliği Olan Bebeğin Yönetimi
Doç. Dr. Ömer Faruk Beşer
    14.00 - 14.15 Ara
    14.15 - 15.00 Bebek Beslenmesi ve Probiyotiklerin Faydası
Prof. Dr. Funda Çetin
    15.00 - 15.15 Ara
    15.15 - 16.00 Vitamin ve Mineral Desteği
Doç. Dr. Fırat Erdoğan
    16.00 - 16.15 Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış
Prof. Dr. Olcay Neyzi Salonu
10.00 - 10.45 AÇILIŞ OTURUMU
Başkanlar:
: Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, Prof.Dr. Fahri Ovalı

Dünya’da ve Ülkemizde Çocuk Sağlığı
Prof. Dr. Enver Hasanoğlu (IPA Başkanı)
10.45 - 11.00 Ara
11.00 - 11.45 METABOLİZMA OTURUMU
Başkan:
Prof. Dr. Alev Hasanoğlu

Ne Zaman Metabolik Hastalık Düşünelim?
Prof. Dr. İlyas Okur
11.45 - 12.00 Ara
12.00 - 12.45 ENDOKRİNOLOJİ OTURUMU
Başkan:
Prof. Dr. Aysun Bideci

Olgularla Puberte Prekoks
Doç. Dr. Hamdi Cihan Emeksiz
12.45 - 13.00 Ara
13.00 - 14.00 UYDU SEMPOZYUMU
Başkan:
Prof. Dr. Nihat Sapan

Çocukluk Çağı Astım Tanı ve Tedavisi
Prof. Dr. Arzu Bakırtaş
14.00 - 14.45 NEFROLOJİ OTURUMU
Başkan:
Prof. Dr. Ali Anarat

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonuna Yaklaşım
Prof. Dr. Cengiz Candan
14.45 - 15.00 Ara
15.00 - 15.45 YENİDOĞAN OTURUMU
Başkan:
Prof. Dr. Hanifi Soylu

Yenidoğanda Akciğer Ultrasonografisi
Doç. Dr. Ebru Yalın İmamoğlu
15.45 - 16.00 Ara
16.00 - 16.45 KARDİYOLOJİ OTURUMU
Başkan:
Prof. Dr. Ender Ödemiş

Covid-19’da Kardiyak Etkilenme ve Yönetimi
Doç. Dr. Öykü İsal Tosun
16.45 - 17.00 Ara
17.00 - 17.45 YOĞUN BAKIM OTURUMU
Başkan:
Prof. Dr. Metin Karaböcüoğlu

Septik Şok ve Yönetimi
Prof. Dr. Demet Demirkol
17.45 - 18.00 Ara
18.00 - 18.45 NÖROLOJİ OTURUMU
Başkan:
Prof. Dr. Sema Saltık

Baş Ağrısı Olan Hastaya Yaklaşım
Doç. Dr. Elif Yüksel Karatoprak
21.00 - 22:00 UYDU SEMPOZYUMU
Başkan:
Prof. Dr. Nermin Güler

Bir Yaş Üstü İnek Sütü Protein Alerjisi (İSPA)
Prof. Dr. Mustafa Arga
22.00 - 22.30 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Başkan:
Doç. Dr. Özlem Cavkaytar

Akılcı İlaç Kullanımı
Uzm. Dr. Sibel Özumut
Prof. Dr. Olcay Neyzi Salonu Salon B
07.30 - 09.00 Sözel Sunumlar - 1
Başkanlar:
Doç. Dr. Özgül Bulut Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Ülkem K. Barlas
S-001 Yaşamın İlk 3 Ayında İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocukların Retrospektif Değerlendirilmesi
S-002 Empty Sellalı Çocuk Olguların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
S-003 Büyüme Hormonu Eksikliği Olan Olgularin Büyüme Hormonu Tedavisine Birinci Yıl Yanitlarinin Değerlendirilmesi
S-004 Pediatristlerin Adrenalin Oto Enjektörü Konusunda Bilgi Düzeyleri
S-005 İmmün Kökenli Nörolojik Hastalıklarda Akut Tedavinin Prognoz Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
S-006 Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Kolşisin Direnci ve Anti İnterlökin-1 Deneyimi
S-007 Konjenital Diyafragma Hernisi Tanılı Hastalar; 10 Yıllık Tek Merkez Deneyimi
S-008 Serebral Palsi Tanılı Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanımını Araştıran Anket Çalışması
S-009 Nüfusa Dayalı Doğum Kohort Çalışması; Yenidoğanın Geçici Takipnesi Tanısı Almak Bronşiolit Geçirme Sıklığını Etkiler mi?
S-010 Ailevi Akdenizi Ateşi Tanılı Hastalarımızın Değerlendirilmesi
S-011 Portal Hipertansiyona Bağlı Özofageal Varisi Olan Çocuk Hastalarda Tanı ve 10 Yıllık Takip Verileri
S-012 Vertigo Şikayetiyle Çocuk Nöroloji ve Çocuk Kardiyoloji Polklinik Başvurularının Ortak Değerlendirilmesi
S-013 Canavan Hastalığından Etkilenmiş 6 Türk Olguda Klinik, Radyolojik ve Moleküler Bulgular
S-014 Altı Yaş Altı Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocukların Ebeveynlerinin Akılcı Antibiyotik Kullanımı Konusunda Bilgi,Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
07.30 - 09.00 Sözel Sunumlar - 2
Başkanlar:
Doç. Dr. Sevliya Öcal, Dr. Öğr. Üyesi Nuran Üstün
S-015 Obez Çocuklarda ve Adölesanlarda Serum D Vitamini Düzeylerinin ve Metabolik Sendrom İlişkisinin Değerlendirilmesi
S-016 Uzamış Sarılığın Gizli Bir Nedeni: B 12 Vitamini Eksikliği
S-017 Osteogenezis İmperfekta Tanısı ile İzlenen Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
S-018 Çocukluk Çağı Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrılarında Uyku Bozukluklarının Araştırılması
S-019 Triptaz Neden İstiyoruz? Ne Buluyoruz?
S-020 Yenidoğan Nöbeti Tanısı İle İzlediğimiz Hastaların Değerlendirilmesi
S-021 Hastanede Yatan Çocuk Hastalarda Koenfeksiyonun Human Bocavirüs Enfeksiyonun Hastalık Seyrine Etkisi
S-023 Çoğul Gebeliklerden Doğan Ve Yoğun Bakıma Yatırılan Bebeklerin Mortalite Ve Erken Dönem Morbiditeleri
S-024 Çocuk Hastalarda Ayırıcı Tanıda Lyme Serolojisi
S-025 Covid-19 Pandemisi Sürecinde İnfluenza Virüs Aktivitesi: Eylül 2020-Mart 2022 Arası Tek Merkez Deneyimi
S-026 Hastanede Yatan Bocavirüs Pozitif Hastalarının Klinik-Radyolojik Değerlendirmesi
S-027 Graves Tanılı Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
S-028 Çocuk Gastroenteroloji Polikliniğine Kabızlık Şikayeti İle Başvuran Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
09.00 - 10.00 Sözel Sunumlar - 3
Başkanlar:
Doç. Dr. Aşan Önder, Uzm. Dr. Sema Yıldırım
S-029 Çocuk Yoğun Bakım’da Solunum Yetmezliği Nedeniyle Yatan Türk ve Mülteci Çocuk Olguların Değerlendirilmesi
S-030 Astımlı Çocuklar Ve Ebeveynlerinin Covıd-19 Aşısı İle İlgili Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
S-031 Ispat Projesi: Trakeostomili Çocukların Bakım Vericilerine Uygulanan Standardize Trakeostomi Eğitimlerinin 1. Yılda Değerlendirilmesi Ve Kliniğe Yansımaları
S-032 Akut Lösemi İle Takip Edilen Hastalarda Covid-19 Hastalık Seyri
S-033 Geç Prematüre Bebeklerde Solunum Sıkıntısı İle Diyastolik Disfonksiyon Ve Beyin Natriüretik Peptid İlişkisi
S-034 Çocuk Ve Ergenlerde Hipertiroidi: Tek Merkez Deneyimi
S-035 Juvenil İdiyopatik Artrit Tanılı Hastalarda Metotreksat Kullanımına Bağlı Yan Etki Araştırması
S-036 Gestasyonel Diyabeti Ve Maternal Obezitesi Olan Anne Çocuklarında Subklinik Ateroskleroz Ve Kardiyak Fonksiyonların Değerlendirilmesi
09.00 - 10.00 Sözel Sunumlar - 4
Başkanlar:
Doç. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan, Uzm. Dr. Asuman Kıral
S-037 Çocuklarda Qt Dispersiyonu İle Demir Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
S-038 Antenatal Ve Erken Postnatal Hidronefroz Tanısı Alan Hastaların İzlemi
S-039 Çocukluk Çağında Antibiyotik İlişkili Aşırı Duyarlılık Reaksiyonlarının Değerlendirilmesi
S-040 Sık Karşılaşılan Semptomlardan Nadir Bir Hastalığa: İnfantil Pompe
S-041 Ağır Konjenital Nötropeni Tanısıyla İzlenen 21 Vakanın Demografik Özellikleri, Klinik, Laboratuvar Bulguları Ve Klinik Seyirleri
S-042 Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Polikliniğinde İzlenen Demir Eksikliği Anemisi Tanılı Hastalarda Vitamin B12, Folat Ve Vitamin D Eksikliklerinin Karşılaştırılması
S-043 Aktif Tüberküloz İle Temas Eden Çocukların Değerlendirilmesi
S-044 Konservatif Tedavi Alan Parapnömonik Efüzyon/Ampiyem Hastalarının Hastanede Kalış Süresini Etkileyen Faktörler
10.00 - 10.45 NÖROLOJİ OTURUMU
Başkan:
Prof. Dr. Bülent Kara

Nöromotor Gelişimin Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Barış Ekici
   
10.45 - 11.00 Ara
11.00 - 11.45 İMMÜNOLOJİ OTURUMU
Başkan:
Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu

Primer İmmün Yetmezliği Olan Çocuğu Nasıl Tanıyalım? Nasıl Tedavi Edelim?
Prof. Dr. Elif Karakoç Aydıner
11.45 - 12.00 Ara
12.00 - 12.45 ÇOCUK ACİL OTURUMU
Başkan:
Prof. Dr. Murat Duman

Acilde Kritik Hastanın Yönetimi
Doç. Dr. Esen Besli
12.45 - 13.00 Ara
13.00 - 14.00 UYDU SEMPOZYUMU
Başkan:
Prof. Dr. İpek Türktaş

Anne Sütü Oligosakkaridleri (HMO’lar)
Prof. Dr. Ödül Eğritaş Gürkan
14.00 - 14.45 GÖGÜS HASTALIKLARI OTURUMU
Başkan:
Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Öksüren Çocuk
Prof. Dr. Saniye Girit
14.45 - 15.00 Ara
15.00 - 15.45 ROMATOLOJİ OTURUMU
Başkan:
: Prof. Dr. Cengiz Candan

Çocukluk Çağında Kas-İskelet Ağrılarına Yaklaşım
Prof. Dr. Özgür Kasapçopur
15.45 - 16.00 Ara
16.00 - 16.45 ENDOKRİNOLOJİ OTURUMU
Başkan:
Prof. Dr. Peyami Cinaz

Olgularla Çocuklarda Boy Kısalığına Yaklaşım
Prof. Dr. Bülent Hacıhamdioğlu
16.45 - 17.00 Ara
17.00 - 17.45 NEFROLOJİ OTURUMU
Başkan:
Prof. Dr. Nur Canpolat

Antenatal Hidronefroza Yaklaşım
Doç. Dr. Nilüfer Göknar
17.45 - 18.00 Ara
18.00 - 18.45 HEMATOLOJİ OTURUMU
Başkan:
Prof. Dr. Suar Çakır Kılıç

Anemili Çocuğa Yaklaşım
Doç. Dr. Aylin Canpolat Ayhan
21.00 - 22.00 UYDU SEMPOZYUMU
Başkan:
Prof. Dr. Zeynep Tamay,
Prof. Dr. Koray Harmancı

Anafilaksi ve Adrenalin Otoenjektörün Önemi
Doç. Dr. Özlem Cavkaytar
22.00 - 22.15 KAPANIŞ

Ana Konular

 • Çocuklarda COVID-19 - Farklı Klinikler
 • Büyümenin Değerlendirilmesi ve Beslenme Takvimi (0 - 1 yaş) /Çocukluk Çağı Beslenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler/ İştahsız Çocuk
 • Yenidoğanda Kranial Ultrasonografik Değerlendirme
 • Baş Ağrısı Olan Çocuk
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
 • Öksüren Çocuk
 • Boy Kısalığı Olan Çocuk
 • Erken Puberte
 • Besin Alerjisi Olan Çocuk
 • Anafilaksi
 • Astım Tanı ve Tedavisi
 • Çocukluk Çağında Vitamin, Mineral Kullanımı
 • Çocukluk Çağında Probiyotik Kullanımı
 • Akılcı Antibiyotik Kullanımı
 • Anne Sütü ve Bebek Beslenmesi
 • Hipoksik İskemik Ensefalopati

İletişim

Bilimsel Sekreterya

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Dumlupınar D100 Karayolu No:98, 34720 Kadıköy/İstanbul

Toplantı Organizatörü

NETKONGRE
Adres: Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Ahmet Sokak Ada Residence
Blok No: 6-10 İç Kapı No : 7 Şişli, İstanbul
Tel: 0212 708 42 08
E-mail: info@medeniyetpediatri.com